Tour 2015 in Oriente

Arriva la conferma per il tour 2015 che, ricordiamo, toccherà solamente le città lasciate fuori nello scorso tour, quindi in Asia

12 gennaio – Seoul, Korea
14 gennaio – Asiaworld expo hall, Hong Kong, Cina
16 gennaio – TPEC Gymnasium, Taipei, Taiwan
18 gennaio – Parkir Timur Senayan, Jakarta, Indonesia
20 gennaio – Impact Arena, Bangkok, Tailandia
23 gennaio – Sunway lagoon, Kuala Lumpur, Malaysia
25 gennaio – Hard Rock Coliseum, Singapore
27 gennaio – HI Blaisdell Arena, Honolulu

IMG_0344.PNG

Rispondi